FRATERNIA

POJEDNANIE

to wspólny projekt prowadzony przez fundację AKEDA oraz braci Kapucynów. Celem naszych działań jest powołanie do życia centrum, w którym będzie poszukiwane piękno zawarte w sztuce.

Bracia, prowadzący działania Fraterni odkrywają bogactwo duchowości zawartej w ikonografii oraz malarstwie i sztuce. Piszą również ikony, idąc po śladach wielu znanych twórców. Społeczność, skupiona wokół Fraterni to ludzie, dla których ważna jest sztuka otwarta na spotkanie z Tajemnicą. Miejscem, gdzie chcemy realizować to charyzmatyczne przedsięwzięcie, jest Krynica Zdrój. Podejmujemy wiele różnych działan promujących kulturę i sztukę, nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Nasza inicjatywa, jest otwarta na wszystkich poszukujących, a szczególnie doświadczających zmagania w tym poszukiwaniu.
 
 
Inicjatorem powstania Fraterni Pojednanie są bracia kapucyni: Marcin Świąder, Mateusz Włosiński, Borys Karczmarzyk, którzy wspólnie podążają drogą odkrywania piękna ukrytego w ikonografii.

BRACIA

BR. MARCIN ŚWIĄDER

Marcin Świąder urodzony w Mielcu, 29 maja 1976 roku, na ulicy Kwiatowej 5. Wcześnie odkrywa powołanie do formy życia Ewangelią śladami św. Franciszka z Asyżu. W 1995 roku zostaje przyjęty do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, gdzie w 2001 roku składa profesję wieczystą i rok później przyjmuje święcenia prezbiteratu. Już w czasie studiów odkrywa ikonę jako formę przepowiadania Słowa ubogim. Techniki malarstwa temperowego uczy się od Iryny Bołdiny-Styczeń podczas warsztatów w galerii „Na bruku” Jana Guta w Bytomiu. Osiem lat spędzonych w Domu Modlitwy w Zagórzu daje okazje do intensywnej pracy nad niełatwą techniką malarstwa. Z pustelni zostaje przeniesiony do Katowic-Załęża gdzie przez cztery lata żyje i ewangelizuje wśród najuboższych – nie przestaje tworzyć. W Skomielnej Czarnej, do której zostaje przeniesiony w lipcu 2015 roku, zakłada samodzielną pracownię ikonopisarską i powołuje szkołę pisania ikon pod wezwaniem św. Jana Damasceńskiego.

W ciągu dwudziestu lat spod jego pędzla wyszło blisko siedemset ikon i obrazów. Projektuje przestrzeń sakralną. Prowadzi warsztaty pisania ikon, przez które przewinęło się kilkaset osób. Ma swoich uczniów tworzących dziś samodzielnie. Jest współinicjatorem „Fraternii”. Mistrzowie, którzy wciąż go inspirują to Teofan Grek, Andrzej Rublow, Dionisij, a spośród współczesnych Kiko Argüello i Jerzy Nowosielski.

BR. MATEUSZ WŁOSIŃSKI

Mateusz Włosiński urodził się 31 stycznia 1989 roku w Brzesku. W 2008 roku wstępuje do Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów. W trakcie studiów w Krakowie uczy się pisania ikon, na kursie zorganizowanym przez br. Marcina Świądra. W 2016 roku składa śluby wieczyste a w 2017 przyjmuje święcenia prezbiteratu. Pierwsze lata posługi spędza w Wałczu, gdzie jest duszpasterzem młodzieży. Następne dwa lata żyje we wspólnocie w Katowicach, posługując ubogim i bezdomnym, a w czasie trwania pandemii, również chorym na COVID. W 2021 wraz z br Marcinem Świądrem i Borysem Karczmarzykiem, inicjuje powstanie Fraterni.

BR. BORYS KACZMARZYK

Borys Karczmarzyk: urodził się w Szczecinie w 1984 roku. Jest wychowankiem wielu szkół podstawowych, m.in. w Lublinie, Szczecinie, Kraśniku i Kosinie n. Wisłą. Od początku w drodze.

 

Po ukończeniu studiów z architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie wstąpił do zakonu Braci Kapucynów. W trakcie formacji początkowej zetknął się z braćmi malujacymi ikony, którzy zarazili go ta pasją.

 

Po święceniach preziteratu uczył ktechezy w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Mieście n. Pilicą. Był także wychowawcą nowicjuszy. Obecnie posługuje we wspólnocie Fraternii Pojednanie w Krynicy Zdroju.

FUNDACJA

AKEDA

W kurzu, na pustyni grupa dzieci je ryż ze wspólnej miski. Wieje wiatr. Dzieci mają na sobie ciepłe kurtki. Uśmiechają się. Daleko od nich w Europie kilku braci zakonnych rozpoczyna nową formę życia. Chcą poprzez sztukę pokazywać ludziom Boga. Pisanie ikony przenosi w miejsce, gdzie można zacząć wszystko od nowa. Do tego samego świata trafić można też wpatrując się w oczy dzieci jedzących ryż na pustyni.

 

Fundacja AKEDA jest przewodnikiem między tym, co nazywamy rzeczywistością, a zupełnie innym światem. Dajemy możliwość wybrania się w drogę i doświadczenia, jak proza życia może przemienić się w głębokie wewnętrzne doświadczenie. Z nami zobaczysz, co w Twoim życiu może odmienić towarzyszenie ludom Afryki. Otworzymy dla Ciebie również bramy do świata sztuki.

WSPARCIE

 

Zapraszamy Cię do tego, żebyś pomógł nam stworzyć Fraternię!
 
 
Obecnie jesteśmy w wczesnej fazie rozwoju, dla tego potrzebujemy pomocy. W tej chwili poszukujemy osób, które zechcą wesprzeć nas na początkowym etapie projektu. Potrzebujemy wyposażyć braci w podstawowe sprzęty, które pozwolą im na funkcjonowanie oraz będą narzędziami koniecznymi do rozpoczęcia pracy.

    PLN